top of page
Screenshot_2020-05-26_Er-te_Diafon_Desig

"Tasarımın gücünün farkında olmak" üzerine:

Kendi inovasyonunu, kendi teknolojisini ve kendi tasarımını, kendi ekibiyle ortaya çıkaran, kırk yılı aşkın kadim bir kurum olmanın gururunu taşımaktayız.

Minimal ve gelenekçi çizgileri birleştirebilen yola devam etmekteyiz.

 

"Tasarımın gücünün farkında olmak" denen donanım üzerine söylenecek çok şey var, şüphesiz.

Endüstri geleneklerinin ve gerçeklerinin içinden geçmiş, bu uğurda bedeller ödemiş, "Endüstri İnsanlarının" çok rahat anlayabileceği şeylerdir bunlar. Tasarım, çok etkili ve çok tehlikeli bir enstürümandır.

Tabiatın, doğal seçilim mekaniğine benzer bir suni seçilim mekaniğinin içinde, sürekli değişen bir pazarın, başta pratik işlev mükemmeliyeti, ardından üretilebilirlik, ergonomi, estetik, standartlara uygunluk gibi hayatî kaygılarla denetleyerek, daima ürün geliştirme ve ürün farklılaştırmaya yönelttiği endüstriyel pazar payı savaşları, "kalıcı olmak" menkıbesine ulaşmış kurumlarda "Tasarım Kültürün'e" dönüşerek hayat bulur.

Bu tür elit kurumların yaşam biçimi artık, yaratıcılık, fonksiyonellik, yenilikçilik gibi kutsal hedeflerin içinde vuku bulan üretkenliğe kanalize olmuştur.

4.tif
1_2.tif
14.jpg
zil_panosu1-removebg-preview.png
zil_panosu3-removebg-preview.png
bottom of page